Tips vid värk och skador2018-11-23T10:46:16+00:00

Info om skador

De skador som uppkommer kan delas in i två olika kategorier; akuta-/olycksfalls eller traumatiska skador samt överbelastningsskador.
De traumatiska skadorna kan nästan alltid relateras till ett bestämt skadetillfälle, till exempel vid uppkomsten av ett benbrott eller en stukad fot.
Överbelastningsskador däremot har oftast uppkommit på grund av ensidiga upprepade belastningar över en relativt lång tid. När hållfastheten i den aktuella vävnaden överskrids uppkommer en skada. Det innebär att orsaken till denna typ av skador kan vara svår att hitta och de blir därmed ofta svårbehandlade. Det finns ett stort antal faktorer som kan tänkas ligga bakom uppkomsten av överbelastningsskador. Dessa delas upp i yttre och inre faktorer.

Överbelastningssakdor/kroniska skador kan vidare kategoriseras enligt följande;
1. inflammation (allt som slutar på it, tendinit, bursit osv).
2. stress-/insufficiensfraktur/utmattningsbrott
3. förslitning/degeneration (artros/tendinos)

Den första åtgärden vid en misstänkt överbelastningsskada är att vila och avlasta den skadade kroppsdelen. Vilan bör dock vara ”aktiv”, dvs man fortsätter att träna andra muskelgrupper och göra övningar som inte gör ont. Träning med låg belastning och många repetitioner (15-20), bassängträning, cykling på ergometercykel, gummiexpandrar etc. Vi talar funktionell och excentrisk träning. Träna alltid under smärtgränsen.
Med hjälp av massageterapi stimuleras läkningsprocessen, muskeln återfår sin elasticitet och i kombination med träning förkortas konvalesenstiden markant.

Vid akut skada

Kom ihåg vid akut skada gäller i alla lägen (förutom huvudskada och större ytliga sår blödningar) att genast följa PRICE principen för att minska blödning och lindra smärta. Dvs. Det avgörande för resultatet är att effektiv PRICE-behandling sätts igång så fort som möjligt. Även om det rent principiellt alltid är viktigt att veta exakt vilken skada som föreligger, är det i den akuta fasen ännu viktigare att inte förlora tid innan behandlingen sätts i gång.
Pressure (första 10-15 minuter maximalt tolererbart tryck) reducera blodtillförsel till det skadade området
Rest (vila) för att undvika ytterligare skada
Ice (is, aldrig direkt på huden) nedkylning, smärtlindring, antiinflammatoriskt
Compression
(efter 10-15 min. från Pressure till Compression dvs lätta en aning på förbandet) kompressionbehandling för att minimera svullnad, reducera blodtillförsel
Elevation (högläge) att hålla den skadade kroppsdelen högt. Över hjärtat.
Detta gäller de närmaste 24-48 h. Därefter börjar man att mobilisera och belasta det skadade området för att påskynda läkning i kombination med manuell behandling.

Boktipset51hAx-oMplL._SY344_BO1,204,203,200_

Pete Egoscue, har skrivit en best seller bok som heter Pain Free. Den kom ut 98. Pete Egoscue är ledande i världen inom icke medicinsk smärtlindring och jobbar sedan 70 talet med sin egen specifika metod kallad e-cises. ALLA kan göra e-cises.
Kronisk smärta;
I genomsnitt är var femte vuxen person i Europa drabbad av måttlig till svår långvarig (kronisk) smärta. Långvarig smärta kan upplevas på ett antal ställen i kroppen, men ryggen är det vanligaste därefter kommer nacke och leder.
I Sverige beräknas långvarig smärta i form av sjukvård, sjukfrånvaro och produktionsbortfall till drygt 87 miljarder kronor per år (2003).
Det finns ingen artificiell ersättare för rörelse. Rörelse är absolut helt avgörande för kroppens funktion och generella välbefinnande. Utan rörelse svältföds de system i kroppen som är beroende av rörelse inklusive matsmältning, cirkulation, andning. Muskler som inte rör sig blir snabbt muskler som inte kan röra sig.
Bestäm dig! Bli kvitt din kroniska smärta!