En workshop om att förstå & uppleva vårt hjärtcentra. Du föds med rätten att vara lycklig samtidigt som smärtan är en del av livet. Hur ser din inre dialog ut? Kundaliniyoga ger dig verktyg att möta och läka inre besvikelser, rädslor och negativa mönster och istället hitta hem till tillit, värme och glädje.
Hjärtat ger livet dess rikedom, djup och mening. Hjärtat är hela ditt livs center. Det utstrålar många känslor som alla är uttryck för kärlek.

”Vi är inte mänskliga varelser som har en andlig upplevelse utan
Vi är andliga varelser som har en mänsklig upplevelse”.
         YB

Yogainstitutet i Karlstad, Sveagatan 14
Anmälan görs på yogainstitutet.nu
10 september 2016
Kl. 10.00 -15.00
Pris 850 kr.

Varmt välkomna!